Оферти с обява

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на спортисти и служители на Българската федерация по биатлон”

08.10.2019


Осигуряване на база за лагер сбор на българските национални отбори по биатлон и придружаващите ги лица на надморска височина около 2000 метра, с цел подготовка за състезания

25.09.2018


Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на спортисти и служители на Българската федерация по биатлон

10.09.2018


Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на спортисти и служители на Българската федерация по биатлон

15.06.2017


Доставка, чрез финансов лизинг на 1 брой новопроизведен пътнически микробус с 9 места за нуждите на Българска федерация по биатлон

27.04.2017


Доставка на въздушни пушки за нуждите на Българска федерация по биатлон

11.04.2017


Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на спортисти и служители на Българската федерация по биатлон

24.02.2016


Top